• دسته‌ها
 • توسعه فردی

  از سیر تا پیاز اجایل

  Agile1

  نبود سیستم مدیریت پروژه چه هزینه‌هایی دارد

  نقش زنان در مدیریت

  با فواید کار تیمی در کسب و کار آشنا شوید

  قرارداد دورکاری

  جدیدترین نوشته‌ها
  +4

  تکنیک درخت حل مسئله؛ ریشه یابی بحران در تیم‌های کاری

  نوشته: هدی صادقی زمان مورد نیاز برای مطالعه: 7 دقیقه
  نمودار علت ریشه ای به هر سه نوع از انواع مسائل تأثیرگذار بر بروز مسئله توجه می‌کند. این تکنیک، ویژگی‌های ممتاز زیر را در فرایند ریشه یابی مشکل نمایش می‌دهد: ● بررسی و شناسایی الگوهای منفی تأثیرگذار ● پیدا کردن عیوب پنهان در سیستم ● گزینش و پیاده سازی اقدامات مفید و نتیجه بخش در راستای حل مسئله با این اوصاف پر بیراه نیست اگر از تکنیک درخت حل مسئله به روشی برای آشکار شدن بیش از یک علت یاد کنیم.
  تکنیک درخت حل مسئله؛ ریشه‌یابی بحران در تیم‌های کاری
  +3

  تأثیر اثر هاله‌ای بر زندگی فردی و کاری

  نوشته: هدی صادقی زمان مورد نیاز برای مطالعه: 15 دقیقه
  چند ضربه به در، مدیرتان وارد اتاق کار شما می‌شود. روی صندلی راحتی کنار میزتان می‌نشیند و بعد از احوالپرسی، از شما در مورد آقا/خانم ایکس می‌پرسد که « به نظرت او می‌تواند گزینه مناسبی برای سرپرستی پروژه بعدی ما باشد؟» اینجاست که پروژه اثر هاله‌ای halo effect آغاز می‌شود.
  تأثیر اثر هاله‌ای بر زندگی فردی و کاری